Jumaat, 10 April 2020

Senarai Sektor Tambahan Yang Dibenarkan Beroperasi Semasa PKP

MITI telah menyediakan perincian sektor tambahan yang dibenarkan beroperasi seperti senarai dibawah. Syarikat-syarikat di dalam sektor-sektor tambahan yang disenaraikan boleh membuat permohonan beroperasi kepada MITI bermula hari Isnin, 13 April 2020, dari jam 9.00 pagi.


Semua permohonan mestilah dibuat secara atas talian di laman sesawang MITI, www.miti.gov.my. Hanya permohonan yang menepati syarat dan lengkap sahaja akan diproses.

Pihak syarikat di dalam sektor-sektor yang dibenarkan beroperasi WAJIB mematuhi syarat-syarat Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan. Selain pematuhan kepada syarat-syarat dan garis panduan yang diperketatkan ini, kebenaran beroperasi juga tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat yang ditetapkan oleh KKM dan garis panduan oleh lain-lain agensi penguatkuasaan yang berkaitan dari semasa ke semasa.

Kegagalan syarikat untuk berbuat demikian boleh mengakibatkan kebenaran beroperasi dibatalkan serta-merta dan berdepan dengan tindakan undang-undang mengikut Akta semasa


Senarai Sektor


 Industri Automotif (terhad kepada eksport unit siap pasang sepenuhnya – CBU, peralatan dan komponen, serta perkhidmatan selepas jualan contohnya penyelenggaraan).

 Industri Mesin dan peralatan

 Industri Aeroangkasa

 Projek-projek pembinaan dan perkhidmatan berkaitan pembinaan

 1. Projek di mana Kontraktor G1–G2 sebagai kontraktor utama 
 2. Projek yang telah disahkan mencapai kemajuan fizikal 90% ke atas 
 3. Kerja-kerja terowong
 4. Kerja-kerja penyelenggaraan
 5. Kerja-kerja cerun
 6. Kerja-kerja kecemasan yang termaktub dalam perjanjian kontrak
 7. Kerja-kerja penyelenggaraan, pembersihan dan pengeringan air bertakung, penyemburan racun serangga di tapak bina bagi mengelakkan pembiakan nyamuk Aedes dan lain-lain haiwan perosak
 8. Kerja-kerja lain yang jika tidak disempurnakan boleh mendatangkan bahaya
 9. Projek bangunan dengan 70 IBS score ke atas
 10. Projek pembinaan dengan fasiliti/ kemudahan tempat tinggal untuk pekerja seperti Kuarters Pekerja Berpusat atau kem pekerja
 11. Perkhidmatan profesional yang terlibat dalam industri pembinaan termasuk arkitek, jurutera perancang bandar, juru-ukur tanah, juru ukur bahan, pengurus projek, pengurus fasiliti dan lain-lain berkaitan.

 Perkhidmatan sains, profesional dan teknikal termasuk penyelidikan dan pembangunan (R&D) - (hanya terhad kepada: perkhidmatan berkaitan guaman; perkhidmatan berkaitan minyak & gas; aktiviti-aktviti R&D berkaitan COVID19; makmalmakmal ujian bagi sektor-sektor yang dibenarkan beroperasi sahaja.

 Perkhidmatan kesihatan sosial termasuk perubatan tradisional yang berdaftar (hanya terhad kepada registered Traditional and Complementary Medicine or TCM practitioners)

 Perkhidmatan kedai hardware, kedai barangan elektrik dan elektronik dan kedai cermin mata sahaja dalam pemborongan dan peruncitan.

 Perkhidmatan gunting rambut asas (gunting sahaja).

 Perkhidmatan dobi (full service dan bukan layan diri)