Ahad, 4 Jun 2017

Semakan Keputusan Peperiksaan Pelajar Sekolah Secara Online

Semakan keputusan peperiksaan pelajar boleh dilihat secara online oleh pelajar dan ibu bapa di laman website berikut.
https://sapsnkra.moe.gov.my/ibubapa2/index.php

semakan keputusan peperiksaan

Cara-cara penggunaan web portal Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS)
  1. Masukan No Kad Pengenalan atau Sijil Lahir pelajar
  2. Tick/Tandakan sama ada Sekolah Rendah atau Menengah
  3. Pilih tahun peperiksaan yang hendak disemak
  4. Masukan Kod Pengesahan seperti yang tertera
  5. Click butang 'Semak' dan selepas itu butiran pelajar akan dipaparkan

  6. Pilih 'Jenis Peperiksaan' dan click Slip Keputusan atau Markah Peperiksaan yang hendak disemak. Pastikan komputer atau handphone anda mempunyai software Adobe Reader.
  7. Contoh Slip Keputusan
  8. Contoh Markah Peperiksaan


Jadual Kemasukan Markah Pelajar oleh Guru


Gred Markah Sekolah Rendah


Gred Markah Sekolah Menengah Rendah


Gred Markah Sekolah Menengah Tinggi


Jika Berlaku Masalah

Sekiranya ibu bapa menghadapi masalah untuk mengakses setelah maklumat semua dimasukkan, sila berhubung terus kepada guru kelas pelajar berkenaan. 

Dan guru kelas tersebut akan mengemaskini data pelajar berkenaan di Applikasi Pangkalan Data Murid (APDM) dan melaporkannya kepada Setiausaha Peperiksaan (SUP) Sekolah.

This Is The Oldest Page